Croatia Tehnički pregledi

Naslovna O nama usluge lokacije kontakti

TEHNIČKI PREGLEDI USLUGE

dobro došli

TEHNIČKI PREGLEDI

Redovni tehnički pregled s ispitivanjem ispušnih plinova:
Obvezan za:

Izuzeci:

Rokovi obavljanja

Preventivni tehnički pregled
Obvezan za:

REGISTRACIJA VOZILA

Svi poslovi oko registracije i odjave vozila, izgledi službenih obrazaca (prometna dozvola, knjižica vozila, karton preventivnih pregleda vozila, registarske pločice), propisani su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Da bi ste se vozilom uključili u promet na cestama, osim što vozilo mora biti tehnički ispravno - što se dokazuje tehničkim pregledom, vozilo mora biti i registrirano.

Registracija vrijedi godinu dana, odnosno potrebno ju je godišnje obnavljati.

Prilikom prve registracije, vlasnik vozila mora stanici dati na uvid sljedeće dokumente:

HOMOLOGACIJA VOZILA

Homologacija vozila odnosno dijelova i uređaja na vozilu je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema europskim pravilnicima ili smjernicama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila.

Naknade za homologaciju su propisane Pravilnikom o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila i ovisi o kategoriji vozila koja se uvozi. Npr. ako uvozite osobni automobil naknada za homologaciju iznosi 500,00 kn u što je uključen i PDV. Uz ovaj trošak treba računati i na trošak upravne pristojbe (biljezi u vrijednosti od 70,00 kn i troškove za izdavanje Potvrde prizvođača od približno 330.00 kn).

ISPITIVANJE KOČNICA

Preventivni tehnički pregled kočnica odnosi se na vozila ako im najveća dopuštena masa prelazi 7,5 t.

PREGLED ATESTA PLINA

Isključivo ovlaštena servisna radionica smije obavljati pregradnje vozila na pogon plinom, potom zamjene spremnika plina / uređaja u plinskoj instalaciji vozila te izgradnju i ponovnu ugradnju spremnika plina pri produljenju valjanosti tlačne probe.
Ugrađivati se smiju samo odobreni (atestirani) uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom, odnosno spremnici plina prema Uputi za odobravanje spremnika koji se koriste pri pogonu vozila plinom (UNP-om i metanom).

PRODUŽENJE REGISTRACIJE VOZILA

Prilikom produženja registracije vlasnik vozila mora stanici dati na uvid sljedeće dokumente:

Vrijedi 12 mjeseci. Na zahtjev vlasnika vozila, registracija se može produljiti na 2 do 12 mjeseci.

NAKNADA ZA CESTE

Prilikom produženja Iznos godišnje naknade propisan je u ovisnosti o nekoj tehničkoj karaktersitici vozila. Tako se za osobna vozila plaća iznos u ovisnosti o obujmu motora, za teretna vozila prema najvećoj dopuštenoj masi, za autobuse prema broju sjedala, itd.

Pojedina vozila, odnosno njihovi vlasnici, oslobođeni su ukupnog ili dijela naknade, a prema pojedinim kategorijama vozila naknada je dodatno uvećana zbog određenih tehničkih specifičnosti.

NAKNADA ZA OKOLIŠ

Naknada za okoliš i energetsku učinkovitost se plaća po starosti vozila i radnom obujmu motora.

OSTALE USLUGE

Osiguranje od automobilske odgovornosti, Eko test, Procjena vozila, Izvanredni tehnički pregled i Utiskivanje broja šasije.

Povratak na vrh stranice